(22) 826 31 01
kbin@kbin.org.pl
Al Jerozolimskie 29/3
00-508 Warszawa

Konfederacja to partner w trójstronnym dialogu społecznym

Płaszczyzna dialogu, integracji i synergii w działaniu na rzecz rozwoju budownictwa

Źródło informacji o działaniach, sukcesach i problemach najbardziej dynamicznych organizacji pracodawców i przedsiębiorców

Sektorowa Rama ds. Kompetencji Budownictwo

Sektorowa Rama ds. Kompetencji Budownictwo

Od marca 2017 roku partnerstwo w składzie: Związek Zawodowy „Budowlani” (lider), Polska  Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej oraz Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości realizuje projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Skoncentrowano się na kluczowych elementach projektu, tak aby raporty poszczególnych grup roboczych Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie były odpowiednio skoordynowane, tworzące kompleksową, dobrze uzasadnioną i udokumentowaną całość, oraz zmierzały do osiągnięcia celu głównego odnoszącego się do problematyki kompetencji w budownictwie.

Przyjęta problematyka współpracy partnerów została określona min. do możliwie efektywnego rozwiązania stabilnej luki kompetencyjnej i występującego dużego zapotrzebowania na obiektywnie dobrze wykwalifikowanych pracowników w budownictwie. Analizy sytuacji na rynku daje obraz kierunków i potrzeb skutecznego działania.

Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, w ramach prac powołanej Grupy Roboczej Monitorowania w tym projekcie – przydzielono działania w następujący zakresie;

Działania są prowadzone w trakcie realizacji projektu PARP do poł 2023 r, ale mamy nadzieje na ich kontynuacje dla realnych potrzeb branży i licznej rzeszy odbiorców, w postaci zainteresowanych organizacji i instytucji branży budownictwa.

XXI Gala Budownictwa w Katowicach

XXI Gala Budownictwa w Katowicach W dniu 23.11.2018r w Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczysta XXI Gala Budownictwa organizowana przez Śląską Izbę Budownictwa w Katowicach. W Gali wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe miast i powiatów regionu śląskiego oraz krajowych i regionalnych organizacji poza rządowych budownictwa. Tradycyjnie w trakcie Gali nastąpiło wręczenie wyróżnień w konkursie […]

Czytaj dalej

Projekt „KONDYGNACJA PLUS”

Projekt „KONDYGNACJA PLUS” czeka na realizację polskich nadbudów Celem jest wprowadzenie odpowiedniej jakości życia i wykorzystanie uzbrojonych terenów w atrakcyjnych lokalizacjach. Ten trend w budownictwie występuje dziś masowo w Niemczech, Francji, Belgii i Holandii. Dlaczego nie w Polsce? Należy ten koncept masowo promować. I tym zajmuje się obecnie Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości.

Czytaj dalej

Mieszkanie a prefabrykacja

SYNTETYCZNE DANE Dot. RYNKU MIESZKANIOWEGO W POLSCE Zasoby mieszkaniowe wg GUS w 2015 roku wynosiły 14,1 mln mieszkań, o pow. 1039 mln m2 W 2016 roku oddano do użytku 162.225 mieszkań , tj. o 10,6%więcej niż w roku poprzednim. W Polsce na 1000 osób przypada średnio 357 mieszkań, a w UE – 460. Warszawa jako […]

Czytaj dalej

Jak przystąpić do Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości?

W celu przystąpienia do KBiN pobierz, wypełnij i odeślij do nas deklaracją, którą można pobrać tutaj.